HOYA娛樂 中國足球彩票勝負彩16037期澳盤最新賠率(17 00)

動態澳門盤口  即時歐洲賠率 頻道 開賽時間 對陣 貼水 讓球 貼水 勝 平 負 06日21:30(周日) 01 水晶宮 VS 利物浦 – – – – – –   周六 1.82 受半球 2.04 3.3 3.3 2   周日09:00 1.82 受半球 2.04 3.3 3.3 2   周日14:00 1.82 受半球 2.04 3.3 3.3 2   周日17:00 1.82 受半球 2.04 3.3 3.3 2 07日00:00(周一) 02 西佈朗 VS 曼 聯 – – – – – –   周六 1.88 受半球 1.98 3.6 3.32 1.9   周日09:00 1.88 受半球 1.98 3.6 3.32 1.9   周日14:00 1.88 受半球 1.98 3.6 3.32 1.9   周日17:00 1.88 受半球 1.98 3.6 3.32 1.9 06日22:30(周日) 03 美因茲 VS ,
好野娛樂;達姆施 – – – – – –   周六 2.04 半球/一球 1.82 1.72 3.5 4.1   周日09:00 2.04 半球/一球 1.82 1.72 3.5 4.1   周日14:00 2.04 半球/一球 1.82 1.72 3.5 4.1   周日17:00 2.04 半球/一球 1.82 1.72 3.5 4.1 07日00:30(周一) 04 漢 堡 VS 赫 塔 – – – – – –   周六 2.02 平手 1.84 2.55 3.17 2.48   周日09:00 2.02 平手 1.84 2.55 3.17 2.48   周日14:00 2.02 平手 1.84 2.55 3.17 2.48   周日17:00 2.02 平手 1.84 2.55 3.17 2.48 06日22:00(周日) 05 亞特蘭 VS 尤 文 1.96 受一球 1.9 6.2 3.85 1.45   周六 1.92 受一球 1.94 5.95 3.75 1.48   周日09:00 1.92 受一球 1.94 5.95 3.75 1.48   周日14:00 1.92 受一球 1.94 5.95 3.75 1.48   周日17:00 2.06 受一球 1.8 7.15 3.75 1.42 06日22:00(周日) 06 博洛尼 VS 卡爾皮 1.94 半球 1.92 1.9 3.22 3.65   周六 1.94 半球 1.92 1.9 3.22 3.65   周日09:00 1.94 半球 1.92 1.9 3.22 3.65   周日14:00 1.94 半球 1.92 1.9 3.22 3.65   周日17:00 1.94 半球 1.92 1.9 3.22 3.65 06日22:00(周日) 07 弗洛西 VS 烏迪內 2.04 受平手/半球 1.82 3.15 3.2 2.08   周六 1.98 受平手/半球 1.88 3.15 3.2 2.08   周日09:00 1.98 受平手/半球 1.88 3.15 3.2 2.08   周日14:00 1.98 受平手/半球 1.88 3.15 3.2 2.08   周日17:00 1.98 受平手/半球 1.88 3.15 3.2 2.08 06日22:00(周日) 08 熱那亞 VS 恩波利 1.96 半球 1.9 1.92 3.25 3.55   周六 1.98 半球 1.88 1.92 3.25 3.55   周日09:00 1.98 半球 1.88 1.92 3.25 3.55   周日14:00 1.98 半球 1.88 1.92 3.25 3.55   周日17:00 1.98 半球 1.88 1.92 3.25 3.55 06日22:00(周日) 09 薩索洛 VS AC米蘭 1.86 受平半/半球 2 2.9 3.2 2.2   周六 1.8 受平半/半球 2.06 2.9 3.2 2.2   周日09:00 1.8 受平半/半球 2.06 2.9 3.2 2.2   周日14:00 1.8 受平半/半球 2.06 2.9 3.2 2.2   周日17:00 1.74 受平半/半球 2.12 2.75 3.2 2.3 07日03:45(周一) 10 國 米 VS 巴勒莫 2.06 球半/兩球 1.8 1.22 5.3 9.7   周六 1.84 球半 2.02 1.22 5.3 9.7   周日09:00 1.84 球半 2.02 1.22 5.3 9.7   周日14:00 1.84 球半 2.02 1.22 5.3 9.7   周日17:00 1.84 球半 2.02 1.22 5.3 9.7 06日23:00(周日) 11 埃瓦爾 VS 巴 薩 – – – – – –   周六 1.96 受球半/兩球 1.9 11 5.8 1.18   周日09:00 1.96 受球半/兩球 1.9 11 5.8 1.18   周日14:00 1.96 受球半/兩球 1.9 11 5.8 1.18   周日17:00 1.98 受球半/兩球 1.88 11 5.8 1.18 07日01:15(周一) 12 社 會 VS 萊萬特 – – – – – –   周六 2.04 一球 1.82 1.55 3.75 5   周日09:00 2.04 一球 1.82 1.55 3.75 5   周日14:00 2.04 一球 1.82 1.55 3.75 5   周日17:00 2.04 一球 1.82 1.55 3.75 5 07日01:15(周一) 13 希 洪 VS 畢爾巴 – – – – – –   周六 1.9 受半球 1.96 3.4 3.3 1.95   周日09:00 1.9 受半球 1.96 3.4 3.3 1.95   周日14:00 1.9 受半球 1.96 3.4 3.3 1.95   周日17:00 1.98 受半球 1.88 3.9 3.2 1.85 07日03:30(周一) 14 瓦倫西 VS 馬競技               周六 1.88 受半球 1.98 3.45 3.25 1.95   周日09:00 1.88 受半球 1.98 3.45 3.25 1.95   周日14:00 1.88 受半球 1.98 3.45 3.25 1.95   周日17:00 1.92 受半球 1.94 3.68 3.2 1.9

You May Also Like