HOYA娛樂 中國足球彩票勝負彩16168期澳盤最新賠率(17 00)

動態澳門盤口  即時歐洲賠率 頻道 開賽時間 對陣 貼水 讓球 貼水 勝 平 負 04日02:00(周五) 01 費內巴 VS 曼 聯 1.8 受平手/半球 2.02 2.7 3.2 2.3   周三09:00 1.88 受平手/半球 1.94 2.85 3.2 2.2   周三17:00 1.88 受平手/半球 1.94 2.85 3.2 2.2   周四09:00 1.88 受平手/半球 1.94 2.85 3.2 2.2   周四14:00 1.88 受平手/半球 1.94 2.85 3.2 2.2   周四17:00 1.88 受平手/半球 1.94 2.85 3.2 2.2 04日02:00(周五) 02 盧甘斯 VS 費耶諾 1.82 受平手/半球 2 2.75 3.23 2.25   周三09:00 1.78 受平手/半球 2.04 2.75 3.23 2.25   周三17:00 2.14 平手 1.68 2.75 3.23 2.25   周四09:00 2.14 平手 1.68 2.75 3.23 2.25   周四14:00 2.14 平手 1.68 2.75 3.23 2.25   周四17:00 2.14 平手 1.68 2.75 3.23 2.25 04日02:00(周五) 03 蓋貝萊 VS 埃蒂安 1.98 受半球 1.84 3.8 3.35 1.8   周三09:00 1.98 受半球 1.84 3.8 3.35 1.8   周三17:00 1.98 受半球 1.84 3.8 3.35 1.8   周四09:00 1.98 受半球 1.84 3.8 3.35 1.8   周四14:00 1.98 受半球 1.84 3.8 3.35 1.8   周四17:00 1.98 受半球 1.84 3.8 3.35 1.8 04日02:00(周五) 04 安德萊 VS 美因茲 1.78 平手 2.04 2.3 3.35 2.6   周三09:00 1.88 平手 1.94 2.35 3.35 2,
現金板.55   周三17:00 1.88 平手 1.94 2.35 3.35 2.55   周四09:00 1.88 平手 1.94 2.35 3.35 2.55   周四14:00 1.88 平手 1.94 2.35 3.35 2.55   周四17:00 1.88 平手 1.94 2.35 3.35 2.55 04日02:00(周五) 05 特拉維 VS 克馬爾 1.8 半球 2.02 1.77 3.45 3.8   周三09:00 1.8 半球 2.02 1.77 3.45 3.8   周三17:00 1.8 半球 2.02 1.77 3.45 3.8   周四09:00 1.8 半球 2.02 1.77 3.45 3.8   周四14:00 1.8 半球 2.02 1.77 3.45 3.8   周四17:00 1.8 半球 2.02 1.77 3.45 3.8 04日02:00(周五) 06 維也納 VS 羅 馬 2.04 受半球/一球 1.78 4.5 3.8 1.58   周三09:00 2.04 受半球/一球 1.78 4.5 3.8 1.58   周三17:00 2.04 受半球/一球 1.78 4.5 3.8 1.58   周四09:00 2.02 受半球/一球 1.8 4.6 3.8 1.58   周四14:00 2.02 受半球/一球 1.8 4.6 3.8 1.58   周四17:00 2.02 受半球/一球 1.8 4.6 3.8 1.58 04日02:00(周五) 07 畢爾巴 VS 亨 克 1.98 球半 1.84 1.28 4.8 7.8   周三09:00 1.98 球半 1.84 1.28 4.8 7.8   周三17:00 1.94 球半 1.88 1.28 4.8 7.8   周四09:00 1.94 球半 1.88 1.28 4.8 7.8   周四14:00 1.94 球半 1.88 1.28 4.8 7.8   周四17:00 1.94 球半 1.88 1.28 4.8 7.8 04日02:00(周五) 08 薩索洛 VS 快 速 1.86 半球 1.96 1.8 3.4 3.75   周三09:00 1.86 半球 1.96 1.8 3.4 3.75   周三17:00 1.86 半球 1.96 1.8 3.4 3.75   周四09:00 1.86 半球 1.96 1.8 3.4 3.75   周四14:00 1.86 半球 1.96 1.8 3.4 3.75   周四17:00 1.86 半球 1.96 1.8 3.4 3.75 04日04:05(周五) 09 阿賈克 VS 塞爾塔 1.88 半球 1.94 1.82 3.5 3.55   周三09:00 1.88 半球 1.94 1.82 3.5 3.55   周三17:00 1.88 半球 1.94 1.82 3.5 3.55   周四09:00 1.88 半球 1.94 1.82 3.5 3.55   周四14:00 1.88 半球 1.94 1.82 3.5 3.55   周四17:00 1.88 半球 1.94 1.82 3.5 3.55 04日04:05(周五) 10 沙爾克 VS 克拉斯 1.74 半球/一球 2.08 1.55 3.8 4.8   周三09:00 1.76 半球/一球 2.06 1.55 3.8 4.8   周三17:00 1.76 半球/一球 2.06 1.55 3.8 4.8   周四09:00 1.76 半球/一球 2.06 1.55 3.8 4.8   周四14:00 1.76 半球/一球 2.06 1.55 3.8 4.8   周四17:00 1.76 半球/一球 2.06 1.55 3.8 4.8 04日04:05(周五) 11 尼 斯 VS 薩茨堡 1.82 半球 2 1.8 3.5 3.63   周三09:00 1.82 半球 2 1.8 3.5 3.63   周三17:00 1.82 半球 2 1.8 3.5 3.63   周四09:00 1.78 半球 2.04 1.75 3.45 3.9   周四14:00 1.78 半球 2.04 1.75 3.45 3.9   周四17:00 1.78 半球 2.04 1.75 3.45 3.9 04日04:05(周五) 12 佛羅倫 VS 利貝雷 1.96 球半/兩球 1.86 1.2 5.4 10   周三09:00 1.96 球半/兩球 1.86 1.2 5.4 10   周三17:00 1.96 球半/兩球 1.86 1.2 5.4 10   周四09:00 1.96 球半/兩球 1.86 1.2 5.4 10   周四14:00 1.96 球半/兩球 1.86 1.2 5.4 10   周四17:00 1.96 球半/兩球 1.86 1.2 5.4 10 04日04:05(周五) 13 南安普 VS 國 米 1.88 半球/一球 1.94 1.62 3.6 4.5   周三09:00 1.88 半球/一球 1.94 1.62 3.6 4.5   周三17:00 1.88 半球/一球 1.94 1.62 3.6 4.5   周四09:00 1.92 半球/一球 1.9 1.62 3.6 4.5   周四14:00 1.92 半球/一球 1.9 1.62 3.6 4.5   周四17:00 1.92 半球/一球 1.9 1.62 3.6 4.5 04日04:05(周五) 14 比利亞 VS 奧斯曼 2.02 一球/球半 1.8 1.38 4.2 6.5   周三09:00 2.02 一球/球半 1.8 1.38 4.2 6.5   周三17:00 2.02 一球/球半 1.8 1.38 4.2 6.5   周四09:00 2.04 一球/球半 1.78 1.38 4.2 6.5   周四14:00 2.04 一球/球半 1.78 1.38 4.2 6.5   周四17:00 2.04 一球/球半 1.78 1.38 4.2 6.5

 

You May Also Like